Skupinový kurz

MINDFULNESS VE VZTAZÍCH

RMT program vytvořili Jan Burian a Marek Vich, zkušení lektoři Mindfulness. Program je vědecky ověřený a jeho benefity jsou prokázané. Oproti tradičním na všímavosti založeným programům se zaměřuje navíc i na prohlubování všímavosti ve vztazích k druhým lidem.


Osmitýdenní kurz Relational Mindfulness
Training (RMT)

termín: září - listopad 2024 (19. 9. - 7. 11.)

čtvrtky 18:00 - 20:30

+ víkendové setkání 19. říjen, 9:00 - 16:30

Místo: (Praha 8 - Psychoterapie Praha 8)

Cena: 6000 Kč (early bird cena 5500 Kč při platbě do konce června roku 2024)

Kurz zaměřený na rozvíjení všímavosti ve vztazích. Autory jsou Jan Burian a Marek Vich

další infromace také na webu: RMT academy

Během 9-ti setkání  v malé skupince budete mít možnost osvojit si základní techniky rozvoje všímavosti jak v individuální praxi, tak v rozhovoru.

Program pomáhá více si uvědomovat, jak se cítím, na co myslím a co mě ovlivňuje v komunikaci s druhými lidmi.

Zvýšená všímavost k celému procesu komunikace, včetně intrapsychických fenoménů pak vede k větší svobodě, empatii a zvládání pro nás náročných momentů v mezilidských interakcích. Introvertně ladění lidé získávají dovednosti více se projevit, posilují odvahu k větší otevřenosti a sebeprezentaci na veřejnosti, extrovertně ladění lidé naopak získají větší citlivost pro potřeby druhých v rozhovoru a schopnost nakládat s nutkáním po sebeprosazení svobodněji.

Všichni máme určité naučené scénáře a způsoby, jak jsme zvyklí reagovat na své vnitřní pochody i na lidi kolem nás v různých situacích. Mnohé z těchto navyklých vzorců chování jsou v režimu "autopilota" - neuvědomujeme si je, nebo si je uvědomíme až později, když už jsem reagovali způsobem, který byl pro nás, nebo pro vztah nevýhodný. V kurzu se naučíte zvětšovat prostor pro uvědomění si toho, co se zrovna děje tím se rozšíří i prostor pro svobodnou volbu.

kurz nabízí

✔️osvojení možnosti zvládání stresu v osobním životě i ve vztazích

✔️hlubší sebepoznání

✔️zvýšení komunikačních dovedností

✔️rozvoj empatického naslouchání s prvky nenásilné komunikace

✔️cvičení mindfulness (meditace) - sekulární přístup (nezávislý na náboženské tradici)

✔️rozvíjení schopnosti práce s emocemi během rozhovoru

✔️prostor pro zvědomování automatických myšlenek a reakcí a jejich vlivu na naše jednání

✔️ jedinečná setkání s lidmi a se sebou 💎

✔️lektorka s psychoterapeutickým vzděláním, kurz veden pod supervizí


Více o programu se můžete dočíst zde

rezervace