metoda

Rozvíjení všímavosti není žádná novinka. Zároveň se v současné době těší velkému zájmu a znovuobjevování. 

Na všímavosti založené programy jako MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) jsou úspěšné ve snižování stresu, napětí, úzkostí, podrážděnosti, deprese a ve zvyšování prožívané kvality života při chronických bolestech. Při pravidelném rozvíjení všímavosti se lidé těší větší pracovní efektivitě, radosti ze života, nadhledu, lepší paměti, fyzické i mentální odolnosti, rozvíjí zároveň dovednost práce s emocemi, roste i kvalita ve vztazích s dalšími lidmi. Mají prokazatelné účinky i na zlepšování zdraví (imunity, krevního tlaku) a snižuje negativní dopady některých onemocnění. *

Popsané na všímavosti zaměřené programy stojí na 2 základních pilířích: formální a neformální praxe. Formální praxí jsou cvičení, při kterých rozvíjíme všímavost pomocí zaměřování pozornosti na různé fyzické a psychické fenomény (dech, tělesné vjemy a počitky, pocity, myšlenky...) a zároveň rozvíjíme adaptivní postoje, které ovlivňují naše prožívání bytí ve světě a vztahů. Během několika týdnů se můžete seznámit s těmi základními a zároveň se můžete naučit provádět je samostatně. 

Neformální cvičení pak rozvíjí všímavost při běžných činnostech, v běžném životě, tak abychom si byli vědomi toho, co nás ovlivňuje v naších reakcích, abychom se mohli svobodněji rozhodovat. A také, abychom mohli žít více v přítomnosti, v daném okamžiku a méně ve vzpomínkách na minulost, nebo v představách o budoucnosti. Přítomné prožívání má pak obvykle příjemný dopad na náladu a pohled na život,  který je plnější a uspokojivější. Může zároveň samozřejmě přinášet i uvědomění nepříjemná, ohrožující, temná - protože i takový může být přítomný okamžik, když před jeho prožitím neunikáme, nebo nezavíráme oči. Formální i neformální praxe nám zároveň nabízí nástroje, které umožňují i ty nepříjemnosti lépe snášet. Jak naznačuje název jednoho ze základních děl o rozvíjení všímavosti pro naši kulturní tradici: Full Catastrophe Living : Jon Kabat-Zinn.

Všímavost nezabrání neštěstí, ani stresu, nebo smutku. Způsob, jakým se s nimi jsme schopni vyrovnat, nebo jakým na ně nahlížíme, nebo jaké na nás mají dopady se díky všímavosti může ale velmi radikálně přeměnit. * zdroj: Mark Williams a Danny Penman. Všímavost, Jak najít klid v uspěchaném světě. ANAG 2014.

Kde se můžete dočíst více: