meditace

minutová meditace:

krátká ukázka základního cvičení rozvoje všímavosti, na začátku věnujete pozornost pohodlnému usazení, po krátkých úvodních instrukcích bude následovat minuta k praktikování všímavého dechu

meditace hory:

procítění stability a zakotvenosti pomocí imaginace hory (meditace vhodná pro posílení vnitřních zdrojů, ze kterých je možné čerpat v náročnějších obdobích)