RMT - kurz

relational mindfulness training


Během 8 mi 2,5 hodinových setkání v malé skupince budete mít možnost osvojit si základní techniky rozvoje všímavosti jak v individuální praxi, tak v rozhovoru. 

RMT program vytvořili Jan Burian a Marek Vích, zkušení lektoři Mindfulness. Program je vědecky ověřený a jeho benefity jsou prokázané. Oproti tradičním na všímavosti založeným programům se zaměřuje navíc i na prohlubování všímavosti ve vztazích k druhým lidem. 

Program pomáhá více si uvědomovat, jak se cítím, na co myslím a co mě ovlivňuje v komunikaci s druhými lidmi. 

Zvýšená všímavost k celému procesu komunikace, včetně intrapsychických fenoménů pak vede k větší svobodě, empatii a zvládání pro nás náročných momentů v mezilidských interakcích. Introvertně ladění lidé získávají dovednosti více se projevit, posilují odvahu k větší otevřenosti a sebeprezentaci na veřejnosti, extrovertně ladění lidé naopak získají větší citlivost pro potřeby druhých v rozhovoru a schopnost  nakládat s nutkáním po sebeprosazení svobodněji. 

Všichni máme určité naučené scénáře a způsoby, jak jsme zvyklí reagovat na své vnitřní pochody i na lidi kolem nás v různých situacích. Mnohé z těchto navyklých vzorců chování jsou v režimu "autopilota" - neuvědomujeme si je, nebo si je uvědomíme až později, když už jsem reagovali způsobem, který byl pro nás, nebo pro vztah nevýhodný. V kurzu se naučíte zvětšovat prostor pro uvědomění si toho, co se zrovna děje tím se rozšíří i prostor pro svobodnou volbu. 

Kurz nabízí:

základní techniky rozvoje všímavosti,

trénink rozvoje všímavosti v dialogu a ve skupině,

inspiraci, jak používat mindfulness v každodenním životě.


Více o programu se můžete dočíst zde