minutová meditace všímavosti

Toto cvičení je krátká ukázka základního cvičení rozvoje všímavosti. Na začátku věnujete pozornost pohodlnému usazení. Po krátkých úvodních instrukcích bude následovat minuta k praktikování všímavého dechu.